Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Tripropylene glycol monobutyl ete

  • Dipropylene Glycol Monomethyl Ether Acetate

  Tin tức Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Jiang Âm đã đến công ty chúng tôi để kiểm tra môi trường.

  Jiangsu Yida Chemical Co., Ltd.

  Công ty TNHH hóa chất Yida Giang Tô, established in June 1996, is the Key High-tech Enterprise of the National Torch Plan. , được thành lập vào tháng 6 năm 1996, là Doanh nghiệp công nghệ cao chủ chốt của Kế hoạch Ngọn đuốc Quốc gia. Now it has five incorporated companies in Jiangsu, Jilin and Zhuhai, nearby Shanghai, Zhuhai and Dalian port. Bây giờ nó có năm công ty hợp nhất tại Giang Tô, Cát Lâm và Chu Hải, gần Thượng Hải, Chu Hải và cảng Đại Liên. The headquarters is located in the Lingang New Town, a beautiful scenic city along the Yangtze River of Jiangyin, Jiangsu province. Trụ sở chính ...
  Danh mục phổ biến Tất cả các